Certificiranjem do unaprjeđenja poslovanja - www.maidea.hr
 

EU PROJEKT


EUROPSKA UNIJA || PROJEKT SUFINANCIRALA EUROPSKA UNIJA IZ EUROPSKOG FONDA ZA REGIONALNI RAZVOJ

 


 

Kvalitetu tvrtke Maidea d.o.o. su prepoznale institucije Europske unije koje podupiru naš projekt pod nazivom:


Certificiranjem do unaprjeđenja poslovanja


Projekt sufinancira Europska unija iz Europskih strukturnih i investicijskih fondova u financijskom razdoblju 2014 – 2020, konkretno, iz Europskog fonda za regionalni razvoj kroz natječaj „Uvođenje sustava upravljanja poslovnim procesima i kvalitetom (ISO i slične norme)“.

Projekt je odobren u smislu unapređenja poslovanja i osnaživanja kapaciteta tvrtke Maidea kroz uvođenje međunarodno priznatih normi, a sve kako bi se ostvarili definirani ciljevi. Konkretno, predmetnom investicijom tvrtka je uložila u uvođenje normi ISO 14001, ISO 20000-1 i ISO 45001. Cilj istog je povećati vlastitu konkurentnost čime će se stvoriti preduvjeti za rast fizičkog obujma posla što će generirati potrebu za zadržavanje postojećih i otvaranje novih radnih mjesta, uz rast prihoda. Konkretno, uspješnom provedbom predmetnog ulaganja doći će do (između ostalog):

  • Povećanja prihoda od prodaje i rasta prihoda od izvoza
  • Očuvanja postojećih i otvaranja novih radnih mjesta
  • Optimizacije 9 poslovnih procesa
  • Povećanja produktivnosti i smanjenje troškova rada
  • Učinkovitog upravljanja i isporuke IT usluga klijentima
  • Osiguranja zakonodavne svijesti i usklađenosti, poboljšanja korporativne slike i vjerodostojnosti
  • Kontrole svih otpadnih materijala iz proizvodnog procesa
  • Tvrtka će steći preduvjete za izlazak na nova tržišta

Ukupna vrijednost projekta iznosi 747.000,00 HRK od kojih je 379.980,04 HRK bespovratno. Razdoblje provedbe projekta je od 02.10.2018.-02.10.2019.

MAIDEA d.o.o.
Slavonska Avenija 22D
10 000 Zagreb, Hrvatska
OIB: 31976237674

Kontakt osoba:

Filip Jurišić, Voditelj razvoja proizvoda
Broj telefona osobe za kontakt: +385 91 22 00 037
Adresa elektronske pošte osobe za kontakt: Filip.Jurisic@maidea.hr

Kontakt relevantnih institucija:

Europski strukturni investicijski fondovi -
https://strukturnifondovi.hr/
Europski fond za regionalni razvoj -
https://strukturnifondovi.hr/eu-fondovi/
Operativni program konkurentnost i kohezija -
https://www.mingo.hr/public/investicije/OPKK_2014_2020_31316.pdf

Sadržaj ove publikacije isključiva je odgovornost Maidea d.o.o.