E-impuls - www.maidea.hr
 

EU PROJEKT


EUROPSKA UNIJA || PROJEKT SUFINANCIRALA EUROPSKA UNIJA IZ EUROPSKOG FONDA ZA REGIONALNI RAZVOJ

 


 

Kvalitetu tvrtke Maidea d.o.o. su prepoznale institucije Europske unije koje podupiru naš projekt pod nazivom:


Proširenje kapaciteta poslovne jedinice
poduzeća Maidea d.o.o.


Projekt sufinancira Europska unija iz Europskih strukturnih i investicijskih fondova u financijskom razdoblju 2014 - 2020, konkretno, iz Europskog fonda za regionalni razvoj, a kroz natječaj „E- impuls“.

Projekt je odobren u smislu unapređenja poslovanja u cilju zadovoljstva kupaca i dobavljača. Predmetnom investicijom tvrtka Maidea d.o.o. je uložila u suvremena informacijska-komunikacijska rješenja i tehnologije. Cilj ulaganja je povećati konkurentnost kroz unaprjeđenje poslovnih procesa i cjelokupnog poslovanja, a kako bi se doprinijelo rastu i razvoju hrvatskih MSP-a istovremeno stvarajući preduvjete za rast vlastitih prihoda od prodaje te očuvanje i otvaranje novih radnih mjesta. Konkretno, uspješnom provedbom predmetnog ulaganja doći će do (između ostalog):

  • Povećanja proizvodnih kapaciteta za 40%
  • Povećanja produktivnosti za 50%
  • „Osiguravanja“ sigurnost informacija i podataka
  • Razvoja 2 nove usluge/programska rješenja: (1) rješenje za upravljanje postprodajnim procesima
    (2) rješenje za prodaju putem interneta
  • Bržeg rješavanja postavljenih „zadataka“, smanjenja rizika od neispravnosti alata za rad, veće brzine u smislu protoka informacija, smanjenja vremenskog roka isporuke rješenja te poštivanja ugovorenih rokova
  • Povećanja resursne efikasnosti uslijed smanjenja potrošnje električne energije za 60%
  • Rasta prihoda od prodaje za 130%
  • Očuvanja postojećih i otvaranja novih radnih mjesta

Ukupna vrijednost projekta iznosi 766.261,25 kuna od kojih je 300.000,00 kn bespovratno. Razdoblje provedbe projekta je od 02.10.2017.-02.10.2018.

MAIDEA d.o.o.
Slavonska Avenija 22D
10 000 Zagreb, Hrvatska
OIB: 31976237674

Kontakt osoba:

Filip Jurišić, Voditelj razvoja proizvoda
Broj telefona osobe za kontakt: +385 91 22 00 037
Adresa elektronske pošte osobe za kontakt: Filip.Jurisic@maidea.hr

Kontakt relevantnih institucija: Europski strukturni investicijski fondovi (www.strukturnifondovi.hr).

Sadržaj ove publikacije isključiva je odgovornost Maidea d.o.o.