ServiceApp | Praćenje procesa ugradnje i radnih naloga
 

ServiceApp


Studija slučaja | Sustav tehničke zaštite

 
 

Pregled tvrtke

Tvrtka je privatno zaštitarsko društvo, koje djeluje od 1991. godine i nudi usluge zaštite s preko 3500 zaposlenih licenciranih zaštitara, koji tjelesnom zaštitom štite preko 2000 objekata, dok je na centralni dojavni sustav priključeno oko 11000 objekata.

Izazov

Tvrtka je imala potrebu za učinkovitim rješenjima kako bi lakše pratila glavne radne naloge i njihove radne naloge, skladište, timove te lokacije. Zbog učestalih nepotrebnih prepisivanja podataka na različitim mjestima bilo je potrebno povezati i automatizirati procese te integrirati novo rješenje s postojećim ERP rješenjem.

Rješenje

Rješenje je omogućilo automatizaciju procesa, praćenje glavnih radnih naloga i njihovih radnih naloga, skladišta, organizaciju timova i lokacije.

Rezultat

Rezultat je bila implementacija novog rješenja te integracija postojećeg ERP-a i novog rješenja. Vlasnicima je poboljšana kontrola procesa, uvid u status radnog naloga te kontrola nad materijalom i praćenje skladišta, a izbjegnuta je skupa ručna obrada i unošenje podataka.

 
 

Izazov

Tvrtka je koristila ERP kako bi pratila svoje procese te je često ručno unosila podatke. Vlasnici i nadređeni nisu imali uvid i nadzor nad kretanjem proizvoda. Kada je materijal zadužen sa skladišta nije bilo više informacije o tome gdje se nalazi, te tko ga je montirao i na kojoj lokaciji. S obzirom da su ovi podaci nedostajali, u slučaju nestanka materijala nije se znalo tko je za to odgovoran.

Također osoblje na terenu je moralo bilježiti svoje radnje i kasnije ih ručno unositi u sustav što je rezultiralo greškama i gubitkom vremena. Nije bilo moguće pratiti koji od zaduženih materijala je montiran na koju lokaciju. U sustav također nije bilo moguće unositi privitke.

Rješenje

Tvrtka je odlučila implementirati Maidea ServiceApp kao osnovno poslovno rješenje. Maidea je implementirala module iz ServiceApp-a i u potpunosti ih prilagodila zahtjevima tvrtke. Sada je moguće pratiti svaki glavni radni nalog i njegove radne naloge, olakšano je praćenje troškova servisa, a mobilna aplikacija je omogućila odabir i unošenje utrošenog vremena i potrošnog materijala na terenu.

ServiceApp je pružio mogućnosti direktnog uvida i vođenja stanja skladišta. Pregled materijala je moguće dobiti po skladištu i radnim nalozima čime se dobio uvid i u materijal koji se trenutno nalazi u kombiju ili na terenu. Moguće je pratiti lokacije te se vodi točna evidencija montiranog materijala po lokaciji.

Osoblje na terenu može pratiti radne naloge i obavljene poslove te unositi stavke rada i utrošenog materijala pomoću mobilne aplikacije. Također im je omogućeno dodavanje privitaka kao što su slike (npr. slike obavljenog posla s terena). Korištenjem mobilne aplikacije olakšana je organizacija timova i nadzor nad njihovim zadacima.

Sustav je automatiziran te je moguće pratiti statuse radnih naloga, a omogućeno je i izbjegavanje dodatnih koraka kao što je ručno unošenje podataka. Povezani su radni nalozi na glavni radni nalog te je točno određeno koji zaposlenik mora odraditi koji radni nalog te koji materijal se koristi.

Rezultat

Maidea ServiceApp rješenje je automatiziralo i ubrzalo postojeće procese. Na postignutu automatizaciju je uvelike doprinijela i integracija s postojećim ERP rješenjem. Olakšano je praćenje skladišta, radnih naloga i lokacija. ServiceApp je tvrtki omogućio unošenje različitih vanjskih stavki u standardiziranom obliku (kao što je npr. Excel).

Mobilna aplikacija osim što je olakšala posao radnicima na terenu, omogućila je i detaljni pregled izvršenih zadataka, montiranog materijala i rada tima. Cjelokupno rješenje je:

  • Smanjilo greške koje su nastajale zbog ručnog prepisa podataka
  • Utjecalo na uštedu papira korištenjem elektronskih radnih naloga
  • Rezultiralo uštedom prostora za skladištenje papira
  • Osiguralo transparentno praćenje utroška materijala
  • Olakšalo je praćenje efikasnosti zaposlenika i njihovo radno opterećenje te troškove koje su generirali